Seznam vstřikovačů určených pro kalibraci – TARGET

delphi-targety

Jestliže budete mít zájem o targetový vstřikovač, kontaktujte Oldu Mikeše 727 946 644, oldrich.mikes@autokelly.cz.